De mensen

Direct contact met mr. Alexander Mohrmann

M: 06 55832135

T: 035 691 71 17

    mr. Alexander Mohrmann

    Advocaat

    Mr. Alexander Mohrmann is sinds 1989, direct na zijn rechtenstudie aan de UVA te Amsterdam, verbonden aan het kantoor. In 1992 is hij toegetreden tot de maatschap.

    Mr. Alexander Mohrmann is de strafpleiter van kantoor en specialist op het gebied van immigratierecht. Beide  specialismen zijn gegroeid na zich de eerste jaren met meer rechtsgebieden bezig te hebben gehouden. De bijvoorbeeld civielrechtelijke consequenties van strafrechtelijk ingrijpen zijn zo altijd een onlosmakelijk deel van zijn werkzaamheden kunnen blijven.

    Mijn rechtsgebieden