De mensen

Direct contact met mr. Frank van Seventer

M: 0651242301

T: 035 691 71 17

    mr. Frank van Seventer

    Advocaat

    Frank van Seventer combineert theoretische kennis met een uitgebreide praktijkervaring. Zijn aandachtsgebieden zijn het strafrecht en gedwongen zorg.

    Samen met zijn kantoorgenoten Alexander Mohrmann en Maarten Krikke vormt hij op kantoor de sectie strafrecht.

    Mijn rechtsgebieden