De mensen

Direct contact met mr. Nynke van der Vegt

M: 06 23335103

T: 035 691 71 17

  mr. Nynke van der Vegt

  Advocaat / mediator

  Nynke van der Vegt is specialist in het familierecht en is (echt)scheidingsmediator. Zij houdt zich bezig met alle facetten van het familierecht.

  U kunt bij haar terecht voor uw (echt)scheiding, alimentatiekwesties, zorg- en omgangsregelingen, pensioenzaken, verdelingen en afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden, adoptie, voor bewind/mentorschap/curatele en naamswijzigingen etc. Natuurlijk kunnen ook samenwoners bij haar terecht.

  Nynke is praktisch ingesteld en dient u van eerlijk juridisch advies. Mede dankzij haar jarenlange ervaring, begeleidt zij u naar een oplossing waarmee u verder kunt. Zij verliest de emotionele kant van uw zaak niet uit het oog, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn. Zij werkt voor u als advocaat, maar u kunt ook samen, met uw echtgeno(o)t(e) of partner, bij haar terecht voor mediation.

  Nynke is ook specialist in het psychiatrisch patiënten recht.

  Nynke is lid van

  Mijn rechtsgebieden

  Nynke van der Vegt is a specialist in family law and is a (divorce) mediator. She deals with all aspects of family law.

  You can contact her for your divorce, alimony issues, care controle and access arrangements, pension issues, divisions and settlement of your prenuptial agreement, adoption, guardianship/mentorship and name changes etc.

  Nynke is practical and serves you with honest legal advice.  She will guide you to a solution that will help you move forward. She does not lose sight of the emotional side of your case, especially if children are involved. She works for you as a lawyer, but you and your spouse can also contact her together, for mediation.

  Nynke is also a specialist in psychiatric patient law.

  Nynke is a member of

  Areas of law