De mensen

Direct contact met mr. Maarten Krikke

M: 06-20515643

T: 0356917117

  mr. Maarten Krikke

  Advocaat

  Maarten is gespecialiseerd in straf- en immigratierecht. Vanuit zijn ervaring bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs te Amsterdam beschikt hij ook over de expertise om in ontnemingszaken, fiscale strafzaken te adviseren en procederen.  Door zijn uitgebreide netwerk is hij in staat expats bij te staan met een volledig pakket aan diensten. Ook helpt hij graag bij gezinshereniging, gezinsvorming en visa-zaken.

  Maarten is goed bereikbaar, flexibel, adequaat en heeft plezier in zijn werk. Dankzij zijn jarenlange ervaring en praktische instelling komt hij in iedere zaak tot de beste oplossing. Daarnaast is Maarten verbonden aan de beroepsopleiding Advocatuur en als specialistisch praktijk docent aan de Hoge School van Amsterdam.

  Zijn registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten verplicht Maarten elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op zijn geregistreerde rechtsgebieden: strafrecht en asielrecht.

  Maarten ontvangt cliënten ook in Amsterdam.

  Maarten specialises in criminal and immigration law. Based on his experience at PricewaterhouseCoopers Tax Advisors in Amsterdam, he has the expertise to advise and litigate in criminal tax cases.  Through his extensive network, he is able to support expats with a full range of services. He is also happy to assist in family reunification, family formation and visa matters.

  Maarten is easy to reach, flexible, competent, enjoys his work. Thanks to his many years of experience and practical approach, he is able to find the best solutions in every case. In addition, Maarten is affiliated with the Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam University of Applied Sciences), in the professional training programme for the legal profession and as a specialist practice teacher.

  His registration with Legal Practice Areas of the Netherlands Bar Association (rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten) obliges Maarten to obtain ten training points each calendar year in in his registered areas of expertise: criminal and asylum law.

  Maarten also receives clients in Amsterdam.

  Mijn rechtsgebieden