Rechtsgebieden

Psychiatrisch patiëntenrecht

Wanneer u wordt opgenomen in een psychiatrische zorginstelling is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Dan kunnen daar 2 wetten bij betrokken zijn: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (WZD). Zeker wanneer het om een gedwongen opname gaat waarbij allerlei hulpverleners, organisaties en soms de politie of een rechter zich met u bemoeien en bepalen wat het beste voor u is. Er gaat veel door u heen en u kunt met allerlei onbeantwoorde vragen zitten. Over het hoe en waarom van de opname, hoe lang moet u opgenomen blijven en hoe het verder moet met uw werk of familieleden. Een gedwongen opname mag echter niet zomaar. Als patiënt heeft u zeker rechten en onze advocaat helpt u daarbij. Uw rechten zijn vastgelegd in het psychiatrisch patiëntenrecht.

Wat is het psychiatrisch patiëntenrecht?

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (WVGGZ) en Wet Zorg en Dwang maken het mogelijk om mensen tegen hun wil op te nemen of opgenomen te houden ten te behandelen in een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. U mag echter niet zomaar tegen uw wil worden opgenomen. De rechter zal eerst moeten bepalen of aan de strenge eisen voor dwangopname is voldaan. Dankzij het psychiatrisch patiëntenrecht heeft u tijdens het proces dat daaraan vooraf gaat recht op een advocaat. Deze behartigt uw belangen en is er om al uw vragen te beantwoorden.

Wat kan de psychiatrisch patiëntenrecht advocaat voor u betekenen?

Het gedwongen worden opgenomen of gedwongen opgenomen moeten blijven kan emotioneel zeer ingrijpend zijn.

Onze psychiatrisch patiëntenrecht advocaten Mick VeldhuijsenFrank van Seventer en Nynke van der Vegt zijn  absolute specialisten in het psychiatrisch patiëntenrecht. Zij staan u juridisch bij, beantwoorden uw vragen en behartigen uw belangen en waken voor uw rechten.

Met meer dan jaren ervaring hebben zij met hun persoonlijke betrokkenheid veel mensen bijgestaan en geholpen. Zij kennen de specifieke behoeften, zorgen en angsten die bij mensen ontstaan in deze situaties.

 Mick VeldhuijsenFrank van Seventer en Nynke van der Vegt zijn een betrokken gesprekspartner die tijdens een persoonlijk gesprek uw situatie met u doorneemt en luistert naar uw wensen en verwachtingen. Zo staat hij u zo goed mogelijk bij tijdens alle mogelijke situaties, zoals bij opnames of zittingen. Uw standpunt wordt altijd duidelijk en overtuigend bij de rechter of andere instanties overgebracht, zodat u zeker weet dat al het mogelijke voor u wordt gedaan.

Neem contact met ons op

Bent u het oneens over een gedwongen opname, wilt u uw gedwongen opname of medicatie stopzetten of worden uw rechten als psychiatrisch patiënt op een andere manier geschonden? Neem dan contact op met onze psychiatrisch patiëntenrecht advocaten Mick VeldhuijsenFrank van Seventer en Nynke van der Vegt voor een vrijblijvende afspraak.

Bel ons op 035 691 71 17 of mail naar info@vsvw.nl.

Heeft u zorgen over de kosten?

Heeft u een psychiatrisch patiëntenrecht advocaat nodig, maar maakt u zich zorgen over de kosten hiervoor? U krijgt in principe gefinancierde rechtsbijstand. U kunt ons hier altijd naar vragen of hier meer over lezen op rechtsbijstand.nl.

Meer lezen?