Rechtsgebieden

Advocatentuchtrecht

Het advocatentuchtrecht is geregeld in de Advocatenwet. Mick Veldhuijsen is hierin gespecialiseerd en staat klagers en verweerders bij.