PRIVACY VERKLARING VSVW ADVOCATEN

Dit is een privacyverklaring van VSVW Advocaten, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van koophandel onder nummer 58625003. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door VSVW Advocaten door middel van het cliëntsysteem en de verwerkingen via onze website www.vsvw.nl en het gebruik van cookies.

VSVW Advocaten respecteert de privacy van alle cliënten en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VSVW Advocaten.

Verwerkingsverantwoordelijke

VSVW Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke. VSVW Advocaten is gevestigd te (1404 AH) Bussum aan de Albrechtlaan 9. Telefonisch is VSVW Advocaten te bereiken onder 035-6917117 of info@vsvw.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

VSVW Advocaten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. VSVW Advocaten kan dan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken dus alle persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt of gegevens die ontstaan uit uw websitebezoek. Als u op een link op onze website klikt (bijvoorbeeld naar social media) dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of social media of diensten van hen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op andere websites of social media platforms.

Waarom VSVW Advocaten gegevens nodig heeft

VSVW Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VSVW Advocaten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlenging door onze advocaten of mediators. Geeft u een zaak in behandeling, dan zullen wij uw contactgegevens vragen en persoonsgegevens van de wederpartij of andere betrokkenen. Ook andere persoonsgegevens kunnen bij de behandeling van uw zaak belangrijk zijn, afhankelijk van de aard daarvan. Wij gebruiken uw gegevens ook voor facturatie aan u en/of het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand en/of het declareren van de toevoeging. Ook moeten wij soms uw gegevens gebruiken en vastleggen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van de Advocatenwet, belastingwetgeving en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Hoe lang VSVW Advocaten gegevens bewaart

VSVW Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is in ieder geval tijdens de behandeling van uw zaak en gedurende de wettelijke archieftermijn.

Delen met anderen

VSVW Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze dus uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VSVW Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, vergelijkbare technieken, die wij gebruik

VSVW Advocaten  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VSVW Advocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij volgen u verder niet en houden ook niet bij uit welke plaats u onze website bezoekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VSVW Advocaten worden nu nog geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen in een later stadium worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij passen dat dan aan in deze privacyverklaring. VSVW Advocaten kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Wij doen dat nu echter nog niet. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

VSVW Advocaten maakt nog geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VSVW Advocaten bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. Als VSVW Advocaten dat wel gaat doen, dan wordt dat gemeld en dan geldt het volgende: de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VSVW Advocaten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, de Privacyfunctionaris

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de privacyfunctionaris: Maarten Krikke, 035-6917117 of via de mail: info@vsvw.nl. VSVW Advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

VSVW Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VSVW Advocaten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De server waarop uw gegevens bewaard worden voldoet aan de hoogste beveiligingseisen en worden via een beveiligde verbinding overgedragen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VSVW Advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem dat contact met VSVW Advocaten op via info@vsvw.nl is een website van VSVW Advocaten of via de privacyfunctionaris.

mei 2018